TubeNinja

Trình tải xuống Topgeartốt nhất trên web

Dán liên kết Topgearbên dưới
Url ví dụ: https://www.topgear.com/videos/chris-harris-drives/chris-harris-celebrates-mclarens-supercars

Trong khoảng Topgear

Topgear là trang web video với các tính năng là Video cho niềm vui của bạn.
Topgear là trang web phổ biến nhất xếp hạng 11,042nd trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu Topgear Video

Tải xuống Video từ Topgearbằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của Topgear

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ Topgearvới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát Topgearvà để trình tải xuống Topgearcủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung Topgearang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm Topgear để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của Topgear

Tải xuống các tệp âm thanh từ Topgearngay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống Topgearcủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ Topgear với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến Topgear videomà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống video trong