TubeNinja

Trình tải xuống nature.comtốt nhất trên web

Dán liên kết nature.combên dưới
Url ví dụ: http://www.nature.com/article-assets/npg/natbiomedeng/2017/s41551-016-0009/extref/s41551-016-0009-s6.mp4

Trong khoảng nature.com

nature.com là trang web edu với các tính năng là Video cho niềm vui của bạn.
nature.com là trang web phổ biến nhất xếp hạng 717th trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu nature.com Video

Tải xuống Video từ nature.combằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của nature.com

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ nature.comvới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát nature.comvà để trình tải xuống nature.comcủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung nature.comang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm nature.com để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của nature.com

Tải xuống các tệp âm thanh từ nature.comngay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống nature.comcủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ nature.com với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến nature.com bài họcmà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống bài học trong