TubeNinja

Trình tải xuống CollegeHumortốt nhất trên web

Dán liên kết CollegeHumorbên dưới
Url ví dụ: http://www.collegehumor.com/video/3505939/font-conference

Trong khoảng CollegeHumor

CollegeHumor là trang web video với các tính năng là Video cho niềm vui của bạn.
CollegeHumor là trang web phổ biến nhất xếp hạng 10,003rd trên thế giới theo Xếp hạng Alexa.Lưu CollegeHumor Video

Tải xuống Video từ CollegeHumorbằng cách chỉ cần dán liên kết tới video. TubeNinja sẽ cung cấp cho bạn liên kết tải xuống và bạn có thể dễ dàng lưu nó trên thiết bị của bạn.

Lưu danh sách phát của CollegeHumor

Bạn có thể tải xuống và chuyển đổi toàn bộ danh sách nhạc từ CollegeHumorvới một vài cú nhấp chuột đơn giản. Bạn chỉ cần dán liên kết danh sách bài hát CollegeHumorvà để trình tải xuống CollegeHumorcủa chúng tôi xử lý phần còn lại.

Chuyển nội dung CollegeHumorang mp3

Chuyển đổi và tiết kiệm CollegeHumor để mp3s bằng cách cung cấp liên kết cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại và cung cấp cho bạn một tệp mp3.

Lưu âm thanh của CollegeHumor

Tải xuống các tệp âm thanh từ CollegeHumorngay cả khi định dạng nguồn là video. Cung cấp cho chúng tôi liên kết và sau đó chọn tải xuống dưới dạng âm thanh. Đơn giản vậy thôi!

Nhanh và miễn phí

Trình tải xuống CollegeHumorcủa chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhờ giải pháp độc đáo của chúng tôi. Bạn thậm chí không phải đăng ký một tài khoản hoặc cài đặt bất cứ điều gì! Bạn chỉ cần dán liên kết và sau đó lưu tệp.


Cách tải xuống Video từ CollegeHumor với TubeNinja

  1. Sao chép liên kết đến CollegeHumor videomà bạn muốn tải xuống
    ctrl + c là phím tắt để sao chép (cmd + c trên mac)
  2. Mở một cửa sổ mới / tab và đi đến www.tubeninja.net
  3. Dán liên kết vào hộp đầu vào ở đầu trang này
    ctrl + v là phím tắt để dán (cmd + v trên mac)
  4. Nhấp vào Tải xuống và đợi cho trang kết thúc tải
  5. Chọn chất lượng bạn muốn tải xuống video trong